Skip to content
بایگانی موضوع گوناگون .

برگه‌های رنگ‌آمیزی آموزشی

برگه رنگ آمیزی آموزش الفبای انگلیسی

مجموعه‌های متنوع برگه‌های نقاشی و رنگ آمیزی آموزشی برای کودکان مهدکودک و دانش‌آموزان مدرسه و بزرگسالان

آشنایی و آموزش اعداد، شکل‌های هندسی، الفبای فارسی، الفبای انگلیسی، علوم و زیست‌شناسی، چرخه آب، چرخه حیات گیاهان و دیگر موجودات زنده، آناتومی بدن انسان، درختکاری و حفظ طبیعت، زمین و محیط زیست، گل‌ها، پرنده‌ها، حیوانات، فصل‌ها، کار و مشارکت گروهی، کتابخوانی و موضوع‌های متنوع دیگر.

مشاهده بقیه تصاویر»

پوستر روزها و مناسبت‌های جهانی و بین‌المللی

روز جهانی علم

مجموعه‌ پوسترهای روزها و مناسبت‌های جهانی و بین‌المللی در ۴۰ برگ