Skip to content
 

پوستر طبقه بندی داروهای ضد افسردگی

پوستر طبقه بندی داروهای ضد افسردگی

پوستر و چارت طبقه بندی داروهای ضد افسردگی و نیز مجموعه‌ای از پوسترهای آموزشی دارو و داروسازی و شیمی در بایگانی دانشنامه دانش‌آموز موجود است. این پوسترها چاپ اصلی و به زبان انگلیسی هستند. لطفاً برای خرید یا اطلاع از جزئیات بیشتر و دریافت تصویر پوسترها با ما تماس بگیرید.

همچنین بنگرید به: «پوسترهای آموزشی شیمی به زبان فارسی»

قیمت‌ها و نحوه خرید