Skip to content
 

پوستر شستن دست و آموزش نحوه صحیح شستشوی دست ها به کودکان

پوستر شستن دست و آموزش شستشوی دست ها به کودکان

چگونه دست ها را بشوییم؟

پوستر معتبر آموزشی راهنمای نحوه صحیح شستن دست و آموزش شستشوی دست ها به کودکان، چاپ سازمان بهداشت جهانی به زبان فارسی

قیمت‌ها و نحوه خرید