Skip to content
 

پوستر روزهای جهانی و مناسبت های بین المللی

پوستر روزهای جهانی و مناسبت های بین المللی / روز جهانی زبان مادری

مجموعه‌ای از پوستر روزهای جهانی و مناسبت های بین المللی در بایگانی دانشنامه دانش‌آموز موجود است. از جمله پوسترهای: روز جهانی زبان مادری، روز جهانی زن، روز جهانی کودک، روز جهانی کتاب، روز جهانی اهدای کتاب، روز جهانی کارگر، روز جهانی زمین، روز جهانی آب، روز جهانی آزادی مطبوعات، روز جهانی علم، روز جهانی سرطان، روز جهانی داروین، روز جهانی هوانوردی، روز جهانی پرندگان مهاجر، روز جهانی محیط زیست، روز جهانی ببر، روز جهانی معلم، روز جهانی ایمنی کار، روز جهانی گرافیک، و بسیاری دیگر. این پوسترها چاپ اصلی و به زبان انگلیسی هستند. لطفاً برای خرید یا اطلاع از جزئیات بیشتر و دریافت تصویر پوسترها با ما تماس بگیرید.

قیمت‌ها و نحوه خرید