Skip to content
 

پوستر روزها و مناسبت‌های جهانی و بین‌المللی

روز جهانی علم

مجموعه‌ پوسترهای روزها و مناسبت‌های جهانی و بین‌المللی در ۴۰ برگ

در اندازه‌های ۴۰×۳۰ و ۷۰×۵۰ و ۷۰×۱۰۰ سانتیمتر

با روکش لمینیت مقاوم و قابل شستشو

پوسترهای: روز جهانی علم، روز جهانی زمین، روز جهانی محیط زیست، روز جهانی پرندگان مهاجر، روز جهانی زبان مادری، روز جهانی معلم، روز جهانی کارگر، روز جهانی ایمنی کار، روز جهانی زن، روز جهانی اهدای کتاب، روز جهانی گرافیک، …