Skip to content

تماس با دانشنامه دانش‌آموز

برای سفارش و تهیه پوسترهای علمی و آموزشی با ما تماس بگیرید:

تلفن دفتر تولید: ۴۴۱۷۶۱۱۰

تلفن دفتر فروش: ۶۶۴۱۵۴۹۷

موبایل: ۰۹۱۹۳۰۷۷۸۲۲

ایمیل: info@studentencyclopedia.ir

آدرس نمایشگاه و دفتر فروش: تهران، خیابان انقلاب، روبروی دانشگاه تهران، مجتمع فروزنده، طبقه منفی دو، واحد ۱۰۹.

Student Encyclopedia
Scientific Posters and Visual Educational Resources
e-mail: info@studentencyclopedia.ir

نمایشگاه و فروشگاه چارت پوستر آموزشی مدارس

 

پوسترهای آموزشی مدارس و چارت پوستر های پزشکی و آناتومی بدن انسان