Skip to content

تماس با دانشنامه دانش‌آموز

برای مشاوره در انتخاب پوستر و یا سفارش و تهیه پوسترهای علمی و آموزشی با ما تماس بگیرید:

تلفن دفتر تولید: ۴۴۱۷۶۱۱۰

تلفن دفتر فروش: ۶۶۴۱۵۴۹۷

موبایل: ۰۹۱۹۳۰۷۷۸۲۲

ایمیل: info@studentencyclopedia.ir

آدرس نمایشگاه و دفتر فروش: تهران، خیابان انقلاب، روبروی دانشگاه تهران، مجتمع فروزنده، طبقه منفی دو، واحد ۱۰۹.

Student Encyclopedia
Scientific Posters and Visual Educational Resources
e-mail: info@studentencyclopedia.ir

فروشگاه پوسترهای علمی و آموزشی مدارس و پزشکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پوسترهای آموزشی مدارس و چارت پوستر های پزشکی و آناتومی بدن انسان