Skip to content

اندازه‌ها و قیمت‌ها

اندازه و قیمت فروش پوسترهای دانشنامه دانش‌آموز به شرح زیر است:

تمامی پوسترهای علمی و آموزشی دانشنامه دانش‌آموز اعم از پوسترهای دانش‌آموزی و پوسترهای تخصصی پزشکی و دانشگاهی در سه اندازه استاندارد کوچک، متوسط و بزرگ عرضه می‌شوند:

اندازه ۴۰×۳۰ سانتیمتر روی مقوای گلاسه با پوشش لمینیت و آویز دیواری: ۲۰۰۰۰ تومان

اندازه ۷۰×۵۰ سانتیمتر روی پارچه بوم (کانواس) و آویز دیواری: ۴۰۰۰۰ تومان

اندازه ۱۰۰×۷۰ سانتیمتر روی پارچه بوم (کانواس) و آویز دیواری: ۶۰۰۰۰ تومان

 همه پوسترها در برابر رطوبت، چروک و پارگی مقاوم هستند.

مجموعه‌‌های آماده:

۱- مجموعه کامل ۵۵ پوستر دانش‌آموزی: ۳۲۰۰۰۰ تومان

۲- مجموعه کامل ۲۴ پوستر آناتومی بدن انسان: ۱۸۰۰۰۰ تومان

۳- مجموعه کامل ۷۸ پوستر تخصصی آناتومی و پزشکی به زبان انگلیسی: ۴۸۰۰۰۰ تومان

۴- مجموعه کامل ۳۵ پوستر آموزش مفاهیم و زبان انگلیسی برای کودکان: ۲۴۰۰۰۰ تومان

۵- مجموعه کامل ۱۶ تصویر جذاب علمی: ۱۲۰۰۰۰ تومان

 هر یک از مجموعه‌های فوق در اندازه ۴۰×۳۰ سانتیمتر، همراه با کاور شفاف محافظ برای همه پوسترها و کلاسور بزرگ برای نگهداری ارائه می‌شوند.

خرید:

برای سفارش خرید و ارسال پوسترهای آموزشی به تمام نقاط کشور لطفاً با تلفن‌های ۴۴۱۷۶۱۱۰ و ۰۹۱۲۴۱۴۴۸۱۸ تماس بگیرید و یا به نشانی دفتر فروش مراجعه فرمایید.

اندازه پوستر آموزشی* * *

مجموعه پوستر آموزشی اندازه کوچک

مجموعه پوسترهای اندازه ۴۰×۳۰ سانتیمتر