Skip to content

اندازه‌ها و قیمت‌ها

اندازه و قیمت فروش پوسترهای دانشنامه دانش‌آموز به شرح زیر است:

تمامی پوسترهای علمی و آموزشی دانشنامه دانش‌آموز اعم از پوسترهای دانش‌آموزی و پوسترهای تخصصی دانشگاهی و پزشکی در سه اندازه استاندارد کوچک، متوسط و بزرگ عرضه می‌شوند:

اندازه ۴۰×۳۰ سانتیمتر با پوشش لمینیت مقاوم (پرس شده) و آویز دیواری: ۱۵۰۰۰ تومان

اندازه ۷۰×۵۰ سانتیمتر با پوشش لمینیت مقاوم (پرس شده) و آویز دیواری: ۴۵۰۰۰ تومان

اندازه ۷۰×۱۰۰ سانتیمتر با پوشش لمینیت مقاوم (پرس شده) و آویز دیواری: ۷۵۰۰۰ تومان

همه پوسترها در برابر آب، ضربه، چروک و پارگی مقاوم هستند و قابلیت شستشو دارند.

فروش ویژه:

مجموعه کامل ۶۰ پوستر مناسب مدارس در اندازه ۴۰×۳۰ سانتیمتر همراه با کلاسور بزرگ و کاور محافظ برای همه پوسترها: ۳۶۰۰۰۰ تومان

مجموعه کامل ۶۰ پوستر مناسب مدارس در اندازه ۱۰۰×۷۰ سانتیمتر با پوشش لمینیت و همراه با رگال ایستاده فلزی، آویز رگال و آویز دیواری برای همه پوسترها: ۴۲۰۰۰۰۰ تومان

ارسال:

سفارش‌های غیرحضوری که تا ساعت ۱۴ هر روز دریافت شوند، بعدازظهر همانروز و سفارش‌هایی که بعد از ساعت ۱۴ دریافت شوند، در صبح فردای آن روز (به استثنای روزهای تعطیل) بسته‌بندی و ارسال می‌شوند.

برای سفارش خرید و تهیه پوسترهای آموزشی با ما تماس بگیرید.