Skip to content

اندازه‌ها و قیمت‌ها

اندازه‌ها و قیمت فروش پوسترهای دانشنامه دانش‌آموز به شرح زیر است:

پوسترهای بزرگ در اندازه ۷۰×۱۰۰ سانتیمتر با لمینیت و شیرازه و آویز دیواری: ۳۸۰۰۰ تومان

پوسترهای متوسط در اندازه ۷۰×۵۰ سانتیمتر با لمینیت و شیرازه و آویز دیواری: ۲۴۰۰۰ تومان

پوسترهای کوچک در اندازه ۴۰×۳۰ سانتیمتر با لمینیت: ۸۰۰۰ تومان

ـــــــــــ

تمام پوسترها با چاپ مرغوب، روکش لمینیت مقاوم، ضد آب و قابل شستشو هستند.

برای سفارش و تهیه پوسترهای آموزشی با ما تماس بگیرید.