Skip to content

اندازه‌ها و قیمت‌ها

اندازه‌ها و قیمت فروش پوسترهای آموزشی و تصویرهای علمی دانشنامه دانش‌آموز به شرح زیر است:

پوستر بزرگ مدرسه و آزمایشگاه

پوسترهای بزرگ در اندازه ۹۰×۶۰ سانتیمتر (A1)

هر پوستر لمینیت شده با آویز دیواری ۳۶۰۰۰ تومان

یک دوره کامل ۵۰ پوستری لمینیت شده با آویز دیواری ۱۸۰۰۰۰۰ تومان

کیف دوره کامل پوسترهای تحصیلی

پوسترهای کوچک در اندازه ۴۰×۳۰ سانتیمتر (A3)

هر پوستر لمینیت شده ۸۰۰۰ تومان

یک دوره کامل ۵۰ پوستری لمینیت شده با کیف مخصوص ۳۶۰۰۰۰ تومان

 

مجموعه تصاویر علمی برای کودکان و نوجوانان

تصویرهای علمی در اندازه ۴۰×۳۰ سانتیمتر (A3)

هر برگ تصویر علمی لمینیت شده ۸۰۰۰ تومان

یک دوره کامل ۱۶ برگی با پوشه نگهدارنده ۱۲۸۰۰۰ تومان

تمام پوسترهای آموزشی و تصاویر علمی با روکش لمینیت مقاوم، ضد آب و قابل شستشو هستند.

پوسترهای بزرگ با آویز دیواری و پوسترهای کوچک با کیف نگهدارنده مخصوص عرضه می‌شوند.

کاتالوگ پوسترها را دانلود کنید.

برای تهیه پوسترهای آموزشی با ما تماس بگیرید.