Skip to content

اندازه‌ها و قیمت‌ها

اندازه‌ها و قیمت فروش پوسترهای دانشنامه دانش‌آموز برای سال ۱۳۹۶ به شرح زیر است:

پوستر بزرگ مدرسه و آزمایشگاه

پوسترهای بزرگ در اندازه ۹۰×۶۰ سانتیمتر (A1)

هر پوستر لمینیت شده با آویز دیواری ۳۶۰۰۰ تومان

کیف دوره کامل پوسترهای تحصیلی

پوسترهای کوچک در اندازه ۴۰×۳۰ سانتیمتر (A3)

یک دوره کامل ۵۰ پوستری لمینیت شده با کیف مخصوص ۳۶۰۰۰۰ تومان

تمام پوسترها با روکش لمینیت مقاوم، ضد آب و قابل شستشو هستند.

پوسترهای بزرگ با آویز دیواری و پوسترهای کوچک با کیف نگهدارنده مخصوص عرضه می‌شوند.

کاتالوگ پوسترها را دانلود کنید.