Skip to content

اندازه‌ها و قیمت‌ها

اندازه‌ها و قیمت فروش پوسترهای دانشنامه دانش‌آموز به شرح زیر است:

پوسترهای بزرگ در اندازه ۹۰×۶۰ سانتیمتر (A1): هر پوستر لمینیت شده با شیرازه و آویز دیواری ۳۶۰۰۰ تومان

پوسترهای متوسط در اندازه ۷۰×۵۰ سانتیمتر (B2): هر پوستر لمینیت شده با شیرازه و آویز دیواری ۲۴۰۰۰ تومان

پوسترهای کوچک در اندازه ۴۲×۳۰ سانتیمتر (A3): هر پوستر لمینیت شده ۸۰۰۰ تومان

ـــــــــــ

تمام پوسترها با چاپ مرغوب، روکش لمینیت مقاوم، ضد آب و قابل شستشو هستند.

برای سفارش و تهیه پوسترهای آموزشی با ما تماس بگیرید.