Skip to content

اندازه‌ها و قیمت‌ها

اندازه و قیمت فروش پوسترهای دانشنامه دانش‌آموز به شرح زیر است:

تمامی پوسترهای علمی و آموزشی دانشنامه دانش‌آموز اعم از پوسترهای دانش‌آموزی و پوسترهای تخصصی دانشگاهی و پزشکی در سه اندازه استاندارد کوچک، متوسط و بزرگ آماده شده‌اند:

اندازه ۴۰×۳۰ سانتیمتر: ۵۰۰۰ تومان

اندازه ۷۰×۵۰ سانتیمتر با پوشش لمینیت و آویز دیواری: ۴۵۰۰۰ تومان

اندازه ۱۰۰×۷۰ سانتیمتر با پوشش لمینیت و آویز دیواری: ۷۵۰۰۰ تومان

ارسال

سفارش‌های غیرحضوری که تا ساعت ۱۴ هر روز دریافت شوند، بعدازظهر همانروز و سفارش‌هایی که بعد از ساعت ۱۴ دریافت شوند، در صبح فردای آن روز (به استثنای روزهای تعطیل) بسته‌بندی و ارسال می‌شوند.

برای سفارش خرید و تهیه پوسترهای آموزشی با ما تماس بگیرید.