Skip to content
بایگانی کلیدواژه زمین‌شناسی

پوستر آموزشی زمین‌لرزه (زلزله)

پوستر آموزشی زمین لرزه و زلزله برای مقطع ابتدایی

پوستر آموزشی زمین‌لرزه (زلزله)


پوستر آموزشی توفان‌ها و هوای شدید

پوستر علمی طوفان و آب و هوا شدید

پوستر آموزشی توفان‌ها و هوای شدید


پوستر آموزشی زمین

پوستر مدارس برای پایه ششم ابتدایی، راهنمایی و دوره اول دبیرستان

پوستر علمی و آموزشی زمین در زمین‌شناسی و علوم زمین


پوستر آموزشی آتشفشان

پوستر علمی آتشفشان برای پایه ششم ابتدایی

پوستر علمی و آموزشی آتشفشان در زمین‌شناسی و علوم زمین


پوستر آموزشی سنگ‌ها و کانی‌ها

چارت سنگ ها و کانی ها و مواد معدنی در زمین شناسی

پوستر علمی و آموزشی سنگ‌ها و کانی‌ها (مواد معدنی) در زمین‌شناسی


پوستر آموزشی فسیل‌ها

پوستر فسیل ها برای دیرین شناسی

پوستر علمی و آموزشی فسیل‌ها در دیرین‌شناسی


پوستر آموزشی گوهرها

پوستر علمی و آموزشی گوهرها (جواهرات و سنگ های قیمتی) با تصویرهای جذاب برای دانش آموزان علاقه‌مند به زمین شناسی و کانی ها