Skip to content
 

پوستر ستون فقرات و نخاع

پوستر آموزشی ستون فقرات و نخاع

پوستر آموزشی ستون فقرات، مهره های کمر و نخاع از مجموعه آناتومی بدن انسان برای دانش آموزان مقطع متوسطه و دانشجویان و مراکز پزشکی

قیمت‌ها و نحوه خرید