Skip to content
 

پوستر آموزشی ویروس و باکتری

پوستر آموزش ویروس و باکتری و نحوه تکثیر و مبارزه با عفونت

پوستر آموزشی ساختمان و عملکرد ویروس ها و باکتری ها و پروتیست ها و نحوه تکثیر عفونت و بیماری در بدن

قیمت‌ها و نحوه خرید