Skip to content
 

پوستر ژنوتیپ انسانی یا دی ان ای (DNA)

پوستر ژنوتیپ انسانی یا دی ان ای - The Human Genotype Poster (DNA)

پوستر ژنوتیپ انسانی (ژنوم آدمی) یا دی ان ای DNA به زبان انگلیسی

خرید پوستر:

برای اطلاع از جزئیات بیشتر و سفارش پوسترهای آموزشی لطفاً به صفحه «قیمت‌ها و نحوه خرید» مراجعه نمایید.