Skip to content
 

تصویر علمی ماه‌گرفتگی (خسوف)

تصویر و چارت ماه گرفتگی و مراحل آن

تصویر علمی ماه گرفتگی (خسوف) و مراحل آن

خرید پوستر:

برای اطلاع از جزئیات بیشتر و سفارش پوسترهای آموزشی لطفاً به صفحه «قیمت‌ها و نحوه خرید» مراجعه نمایید.