Skip to content
 

پوستر آناتومی و پاتولوژی پستان به زبان انگلیسی

پوستر تخصصی و پزشکی پستان زنان - The Female Breast Poster

پوستر آناتومی و پاتولوژی پستان زنان (سینه) به زبان انگلیسی (تصویر بالا بخش کوچکی از پوستر است)

قیمت‌ها و نحوه خرید